GAPWAVES AB (PUBL) LISTAS PÅ FIRST NORTH FREDAGEN DEN 18 NOVEMBER

Kildal Antenn AB

Nasdaq Stockholm AB har beslutat att godkänna Gapwaves AB’s ansökan om upptagande till handel på First North. Första handelsdag blir fredagen den 18 november.

Den planerade listningen av Gapwaves AB’s B-aktier och teckningsoptioner på Nasdaq First North kommer att ske fredagen den 18 november efter att Nasdaq Stockholm AB idag beslutat att godkänna bolagets ansökan om upptagande till handel på First North.

Den spridningsemission som till och med den 10 oktober genomfördes inför den planerade listningen övertecknades med 428% och resulterade i ca 2 700 nya aktieägare.

– Det känns skönt att vi nu har nått detta delmål och kan meddela våra förväntansfulla ägare att handel kan ske i våra aktier och optioner, säger bolagets VD Lars-Inge Sjöqvist.

Denna information är sådan information som Gapwaves AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 15 november 2016 kl. 16.30 CET.

 

Om Gapwaves AB 
Gapwaves AB är sprunget ur forskning på Chalmers Tekniska Högskola och etablerades 2011 för att kommersialisera innovationer för effektiv trådlös kommunikation. I och med den exponentiellt ökande användningen av bild och video i våra mobila enheter uppkommer också ett ökande behov av högpresterande trådlösa system. Till dessa system utvecklar Gapwaves AB vågledar- och antennprodukter baserade på den patenterade så kallade GAP-vågledarteknologin. Bolagets marknader är bland annat radiolänkar inom telekom, bilradar, avlyssningssystem och rymdobservatorier. 

www.gapwaves.com

För ytterligare information se Gapwaves ABs hemsida: www.gapwaves.com eller kontakta VD Lars-Inge Sjöqvist